Új bölcsőde kialakítására Biri településen

Közbeszerzési dokumentumok pdf
Közbeszerzési dokumentumok word

Ajánlattételi felhívás

Műszaki dokumentumok.rar

Tájékoztatás ajánlattételi határidő hosszabbításról

Módositott műszaki dokumentumok.zip

Tájékoztatás közbeszerzési dokumentumok és ajánlattételi határidő hosszabbításról

bontási jegyzőkönyv 20180522 F+E

AJÁNLATTÉTELRE FELHÍVOTT GAZDASÁGI SZEREPLŐK

Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

 

2018.01.01.

Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Sajtóközlemény

EFOP-3.1.9-17-2017-00012 – „Iskolapad újratöltve – második esély programok támogatása a dankó pista többcélú intézmény középiskolai egységében

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 40.000.000 Ft támogatást kapott „Másodi esély” típusú iskola létrehozására Biriben, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában.

A projekt időtartama 24 hónap (2018. január 1. – 2019. december 31.), mely időtartam alatt 33 fő középiskolából lemorzsolódott tanuló vesz részt 11 fő mentor segítségével.

A pályázat célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása. Valamint olyan második esély típusú programok létrehozása, amelyek erősen személyközpontú, komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott.

A program célcsoportja olyan tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók, fiatalok, akik a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták. Illetve a program megvalósításában résztvevő pedagógusok.

Jelen konstrukció azokat a tanulókat célozza, akik esetében a baj már megtörtént: akik számára a hagyományos oktatási forma eredménytelenséghez vezetett. Ezek a tanulók általában erőteljes motivációs problémákkal, gyakran tanulási nehézségekkel, alapismereti, alapképességekbeli hiányosságokkal küzdenek, melyek nagyon nehézzé teszik az iskolai előrehaladást és szinte lehetetlenné a munkaerő-piaci beilleszkedést. Nem ritka, hogy e nehézségekhez antiszociális viselkedési elemek, devianciák kapcsolódnak, melyek kezelésére a második esély programnak szintén gondot kell fordítania. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia kimondja, hogy az iskolából, képzésből idő előtt lemorzsolódottakat, a tényleges végzettség nélküli iskolaelhagyókat támogató kompenzáló intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek, az egyéni szükségletek függvényében a megélhetéshez nélkülözhetetlen feltételeket is biztosítsák, illetőleg olyan rugalmas formákban legyenek igénybe vehetőek, amelyek az egyéni életproblémákat és a már megszerzett tudás- és képességeket, kompetenciákat is tekintetbe veszik.

Dokumentum letölthető itt.